Steen Groðe

 

On these webpages the primary language will be Danish as I am from Denmark. So most stuff is in my native local European dialect but let me know if there is anything you find so interesting that it will be worth having in English and I will make an English version. If nothing else there is always online translations, so anybody can manage to get the most important points

MonkBeijing.jpg
My two main interests have been on mathematics and music. I have always been a non smoker, but a drinker of tea and red wine.

I used to play a bad guitar and did try figure out how to play other instruments - when I had the time and energy. Wrote a bunch of songs and some music mostly written, composed and programmed on computer.

I am a longterm Rolling Stones freak although they are over the hill now (Keep Riff-hard).

I live in a small blue city house from 1884 in Roskilde.

Hi by spelling my name is Steen Grode, by design Steen Groðe

 

I am Senior Lecturer in Mathematics teaching.
I hold a Master of Arts in Communication Studies and Mathematics from Roskilde University Center as well as a bachelor degree in teaching. 
Presently I am an employe at University College Copenhagen and still have ongoing work on my PhD dissertation at Roskilde University on the subject of finding approriate ways to engage pupils in leaning Mathematics (or maintain their engagement) in primary and lower secondary school given the technology of this century.

I have a high degree of interest in development of education and teaching in mathematics. My foci are on mathematics, psychology, cognition and learning. These fields all tie together my interest in making learning mathematics fun and frustrating. Or in other words to present mathematics as surprising, puzzling and mind opening. So mathematics is something you can let you mind play with so when I teach, I like to use a lot of toys, games and IT in the classroom.

The past 30 years I have been exploring the area of computer algebra systems in mathematics education on all levels from primary school to teacher training.

Jeg har arbejdet en hel del med it og matematikundervisning specielt med at støtte anvendelse af computer algebra systemer på alle niveauer i matematikundervisning. Men hvis jeg kigger tilbage på alt mit arbejde så spiller spil, legetøj og paradoksale fortællinger en meget større rolle end digitale teknologier.

Jeg arbejder stadig på at lave en ph.d. afhandling mine forsøg med at lave om passende undervisning i matematik givet den teknologiske udvikling, men det er i høj grad en fritidsbeskæftigelse så det tager tid.
Studiet består af en udviklingsdel om hvordan man kan designe arbejdet i klassen så det giver mening at bruge digitale værktøjer, en metodedel om hvordan man kan bruge digitale værktøjer til at iagttage, bevare og aflæse elevers emotioner og en analysedel om elevers interesse i forhold til de anvendte undervisningsdesign.

Min oprindelige rapport ligger består egentlig af 4-5 adskilte dele som er tilgængelige på ph.d. Mine hovedpointer bag udviklingsforsøget er at læring ikke er lineær, men en spændende og tiltrækkende, men også frakmenteret og frustrerende proces. Det betyder at undervisning med fordel kan tilrettelægges som noget andet end en lineær proces.

Nogle af mine findings i studiet er at der er overraskende sammenfald mellem bestemte mikroemotioner når man arbejder med matematik.


Min vej til hvor jer er i dag er gået omkring mange ting: ingeniørstudier (klart aldrig afsluttet), læreruddannelse og en kandidatgrad i kommunikation og i matematik. Så af titel er jeg cand.comm og af stillingbetegnelse lektor.

Jeg var gennem en dekade ordstyrer i grundskolens, STX og seminariets matematikkonferencer på skolekom.

Og så er jeg Mathcad power user og med i PTC User Technical Committees, men jeg har længe ladet det ligge som det ligger, og i stedet lavet andre ting. Fx så har jeg betatestet Spritebox og GeometryExpressions samt lavet oversættelser til blandt andre Geogebra, DragonBox og har oversat en del af SMathStudio til dansk. Og jeg er såmænd også Maple ambassadør.


    Birthday 25 Juni
  • Email:

2236728457

Mathematics/Matematik


Studenters produktioner
Sommeruniversitet år 1
Oplæg nr 2 (forår 2000) skr mat