Skoler i netværk om at benytte et moderne skriveværktøj i matematikundervisningen 2003 til 2005
Netværket arbejder på i højere grad at få integreret it matematik i grundskolen. For at opnå det er der taget udgangspunkt i allerede eksisterende værktøjer, Mathcad og Smartsketch, som tilsammen udgør en komplet matematisk tekstbehandler.
Netværket er startet af Steen Groðe, Frederiksberg Seminarium og Søren Hansen, Pædagogisk udviklingscenter i Høje Taastrup efter mange års fortvivlelse over tingenes tilstand.
Det lykkedes i forsommeren 2003 at samle en række lærere med pionerånd som var villige til at kaste værktøjet ind i deres undervisning..
De enkelte lærere begyndte arbejdet med meget forskellige mål og holdninger, både til at undervise i matematik og til om det var godt eller skidt at bruge Mathcad i undervisningen. Og der er ikke på forhånd stillet andre krav til lærerne end at de bruger Mathcad i undervisningen. At brugen siden har forandret meget er netop historien i netværket.
Mathcad dækker den analytiske og algebraiske del af matematikken, mens Smartsketch tager sig af de konstruktionsgeometriske sider. De to programmer smelter sammen til et via en 2-vejs komponent teknik.
På samme måde er regnearket Excel faktisk også tilknyttet i Mathcad.

Erfaringer kan fx ses på EMU, høres her eller læses i disse artikler År 1 på SPF, År 2a på SPF, År 2b på SPF

Kontaktlærerne på skolerne i netværket var:
Flemming Nielsen, SPF
Marina Lindhart, Østervangsskolen
Marcus Dietrich, Endrupskole
Christina Skovgaard Petersen, Vigersted skole

Thomas Villum Jakobsen, Hedelyskolen
Lene Mølgaard, Rønnevangsskolen
Heidi Yoma Rasmussen, Torstorp Skole
Sofie Fjeldsted Olsen, Møllegårdskolen
Allan Carlsen, Ramløse skole

Mere om Mathcad. Her er både materialer og instruktioner - og de seneste redigerede danske filer i mine oversættelser.

Pages in English about this project.

Netværkets logo skitserer en løsning på et kendt matematisk problem for børn, som traditionelt betragtes som uløseligt.. Logoet viser hvordan man kan nå lidt længere når man har det rette matematiske værktøj.
Illustrationen er naturligvis lavet i Mathcad - prøv at klikke på den.

Der ud over var en række lærerstuderende eller tidligere studerende involveret på forskellige måder. Følgende kan bruges som kontaktpersoner:
Kim Jørgensen, Thomas Ulrich og Johannes Toftdal