En ide eller måske flere til fagdidaktiske arbejde med sprog, syntaks og andet i samme boldgade. Et eller andet sted snerper det hen i mod talblindhed mm.

Jeg har lagt mærke til at bogstaver ikke behøver at holde deres placering, men det er til gengæld fuldstændig afgørende at tegn placeres korrekt i mange matematiske sammenhænge (om end det i visse tilfælde fx ved kommutativitet er en anden situation). Men kig på følgende to tekster:

Rkækefløegn beytedr igenntnig

Iøflge en udnerøsglese på et egneslk uinvresiet bteyedr rkækefløegn vi srkievr bgosatvrene i igenntnig. Det eenste vgitgie man sakl srøge for er at det frøtse og det sditse bgosatv er paldsreet krorket.
Rseten kan stå fludtsænidg frokret og aillgveel kan du lsæe det uedn porbeleemr... ! Det er frodi vi ikke lsæer hevrt bgsotav for sig, men hlee odret i et.

For mig froekmmoer det hlet urtolgit.

Alle dssie år med hråde sutdeir... og til hivlekn nttye?

Subject: The New Language

The European Union commissioners have announced that agreement has been reached to adopt English as the preferred language for European communications, rather than German, which was the other possibility and heavily lobbied by several countries in central and northern Europe.

As part of the negotiations, the British government conceded that English spelling had considerable room for improvement and has accepted a five-year phased plan for what will be known as EuroEnglish, or Euro for short.

In the first year, "s" will be used instead of the soft "c". Sertainly, sivil servants will resieve this news with joy.
Also, the hard "c" will be replased with "k". Not only will this klear up konfusion, but typewriters kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome "ph" will be replaced by "f". This will serve to make words like "fotograf" 20 per sent shorter.

And in the third year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible:

Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling.
Also, al wil agre that the horible mes of silent "e"s in the languag is disgrasful, and they would go.

By the fourth year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing "th" by "z" and "w" by " v".

During ze fifz year, ze unesesary "o" kan be dropd from vords kontaining "ou", and similar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted to do in ze first place.....

Okay, umiddelbart er begge skrifter sjove, men hvis man gjorde noget lignende i et matematisk tekst så vil det påvirke opfattelsen af indholdet på helt andre måder. Det ville i bedste fald kun blive sjovt.

Men lad mig lige give et enkelt eksempel på en forvandling i matematik

- det er her et spil mellem ordenstal, sprog og kardinaltal som foregår. Men man kan såmænd godt lave eksempler i matematik som er overraskende, men dog alligevel matematisk korrekte. Fx så gælder der en udvidet kommutativ lov idet

Hvad kan vi lære om matematik og læring af matematik ud fra disse observation?

Eksemplerne bør ikke kun vække til eftertanke inden for matematik. Fx giver det ene eksempel nogle væsentlige skud for boven til både læsning i stavelser og i morfemer. Hvad kan vi lære om læsning og om at lære at læse ud fra det?

Endelig kan man også forsøge at betragte fænomenet at udsætte tekst for matematiske behandling. Det er faktisk det som er sket på denne side. Men det er naturligvis kun meget begrænsede eksempler jeg har vist. Et andet kunne være at hvis man udsætter en tekst for en systematisk transformation ved at skrive en ny tekst ved at tage første bogstav, dernæst opsøge næste forkomst af dette bogstav i teksten og tage det næste bogstav, så kan man stadig afgøre hvilket sprog den første tekst er skrevet på ved at læse den anden.

Det må kunne lære os noget om sprog (og måske matematik), men hvad?