Lad os se på metoden ud fra
Her har jeg afsat b som et blåt mærke og a som et rødt. Jeg har her ladet de to tallinjer stå vinkelret på hinanden, men det er kun nødvendigt at de ikke ligger i forlængelse af hinanden.

Jeg forbinder b med enheden på den anden tallinje. Derved får jeg tegnet en trekant, hvor forholdet mellem kateterne er b:1.
Så parallelforskydes hypotenusen til tallet a på den anden tallinje. Derved får jeg en ny trekant, som er ligedannet med den første. Forholdet mellem kateterne er derfor bevaret, så . Og en lille omregning fører til at
- så det er derfor at man skal forbinde til enheden.