En måde at vise at produktet af to negative bliver positivt.

  • Grundideen er, at et produkt kan illustreres ved at tegne de to faktorer på hver sin tallinie. Enheden på de to linier behøver ikke at være den samme. Disse to linier lægges, så de skærer hinanden i deres nulpukter. Her har jeg vist -3 og -2.


  • Der efter forbindes det ene tal med enheden på det andet tals tallinie. Jeg har forbundet -3 med 1 på den anden tallinie


  • Denne forbindelseslinie parallelforskydes til det andet tal.


  • Og resultatet kan nu aflæses, der hvor forbindelseslinien skærer det første tals tallinie. Her er det i 6


  • At metoden altid vil virke, kan man overbevise sig om, ved at se på de to trekanter der findes henholdsvis før og efter parallelforskydningen. De er nemlig ligedannede. Klik her for lidt mere forklaring.

  • Jeg har lavet en lidt mere interaktiv udgaver som findes på Geogebra tube.