Ph.d. rapport

Ph.d. set fra elev side

Matematik ?

Argument ?

Reduced SET

Reduced SET

En geometrisk betragtning over mængder i SET i en forenklet udgave

A geometrical repræsentation of sets in a simplified Set game

Kæder

Chains

Tanker om kæder i ægte, virtuel eller abstrakt form

Thoughts about chains either real, virtual or abstract

Spericon with two green models

Sfæle/Sphericon

Tanker om sfælen

Thoughts about the sphericon

Mainpage

Steen Grode on

Home * Scratch * Youtube * GeoGebraTube

Copyleft 2015