Interventionen i 3. klasse bestod set med elevernes øjne af et lamineret bogstav

I 3. klasse valgte den enkelte elev et bogstav, første gang uden at vide hvad det dækkede over, noterede bogstavet ud for sit navn på en klasseliste og gik til en lærer for at få at vide hvad aktiviteten gik ud på.

Derefter tog eleven så fat på den aktivitet. En spilleregel var at de skulle give aktiviteten en chancen, og i øvrigt også komme rundt omkring de forskellige aktiviteter gennem de to uger interventionen skulle vare. En af grundene til de laminerede bogstaver var at det var nemt at se hvad eleven skulle lave, og det var nemt for dem at vide om en aktivitet var ledig. Når der ikke var flere af et bestemt bogstav, så var der optaget og eleven blev nødt til at vælge noget andet. Det var især antallet af computere som var flaskehalsen, men andre forhold spillede også ind.

Der var fire aktiviteter i alt, men materialerne bag havde eleverne kun adgang til via en lærer. De to computer aktiviteter (Ice-Ice fra Mangahigh og Scratch) blev overvejende iværksat ud fra forudgående mundtlig instruks, mens der til den ene aktivitet blev udleveret nogle puslebrikker (se i rapporten for nærmere) og endelig blev nedenstående brugt til den sidste aktivitet.

De ark som på billedet ligger overpå de laminerede bogstaver er klasselister. Vi bad eleverne bogføre, ved at notere bogstavet, hvilken aktivitet de havde valgt på samme måde som man typisk bevarer overblikket over frilæsning og andre lignende aktiviteter, hvor klassens elever ikke beskæftiger sig med den samme ting.

Her er gengivet billeder af dette oplæg. Klik på dem for at se dem i større udgave.

Eleverne fik den første side, og så kunne de få den øverste del af den næste side

Den nederste halvdel af den anden side viser resultaterne ved beregning. Hele arket er skrevet i Mathcad, hvor jeg har lavet en funktion der konverterer mellem forskellige talbaser og to særlige udgaver af addition og subtraktion så Mathcad kan regne direkte i Gogos talsystem. Man kan se det ved at jeg først har valgt blot at lade Mathcad beregne hvorved der optræder cifre som ikke er med i Gogos talsystem og derefter har skitseret hvilke konverteringer der finder sted før jeg viser hvordan Mathcad kan regne stykkerne umiddelbart ved indtastning.

Hvis eleverne eller lærerne havde behov for at skrive Gogos tal på computer så kunne de kopirere dem fra http://grode.dk/phd/gogo.html.

De resterende tre aktiviteter er udelukkende omtalt i selve rapporten.