Statistik 8. klasse version 2013 - Skaf rådata, og vis informationen i billeder

Alt skal såvidt muligt optages, og det er også din måde at dele og dokumentere dit arbejde:

Skærmoptagelse - klik på ikonen til højre.

Begynd med at starte Screencast-O-Matic, for hver gang du har fundet en fidus eller fået hjælp, skal du lave en optagelse af skærmen med Webcam tændt og udgive optagelsen på Skoletube.  Husk at nævne, hvem du har fået hjælp af, så de bliver noteret for en assist.

Husk at slå webcam til, når der er webcam på computeren.

Optag ikke for længe, før du vælger "done" for at uploade til skoletube. Maksimalt omkring 10 minutter, men tænk især på hvor lang tid, du kan fastholde en seer. Det er sjældent at nogen holder ud ret længe.

Når du gemmer filen, er det vigtigt du skriver ”klasse navn”, dvs. fx ”Alma 8.B” som titel. Du skal også huske at udfylde alle felter (beskrivelse, tag), og du skal vælge den kanal der hedder ”8klsg”.
Og så må du ikke lukke Screencast-O-Matic vinduet (men gerne minimere det) eller slukke computeren før den er færdig med at gemme, men du må godt begynde at lave andre ting, mens den gemmer. Maskinen skal tælle to gange til 100%, før den er færdig.

Lige inden at du skal til at gemme en fil, så kig lige på hvor webcam billedet er placeret. Du kan faktisk placere det et andet sted end hvor programmet foreslår, hvis man bedre kan se, hvad du har lavet.

Hvis du ikke kan uploade filmen, så eksporter den i stedet til klassens drev.

screen cast

Du skal bruge 4 stykker software i alle sammenhænge (men du må godt bruge flere):

Excel - ligger på computeren.

Datameter (Fathom)

Ligger på computeren på S:\ drevet. Det vil sige at du skal finde det ved at bruge stifinderen og lede intelligent.

Hvis du vil bruge din egen maskine så tal lige med mig.

Geogebra - ligger på computeren.

Hvis du vil bruge egen maskine, så klik på billedet for at hente programmet på nettet.

Google drev

Husk at prøve at arbejde på flere computere samtidig på et dokument.

Du skal få lavet følgende typer af diagrammer (ikke alle kan lade sig gøre i hvert software)

Statisk graf i 2D Dynamisk graf i 2D Sammenlignings plot i 1D Plot i ægte 3D

Du skal have styr på hvordan du overfører data mellem følgende ting (bemærk i det ene tilfælde helst i begge retninger; "at skrive af" er ikke "at overføre")

Statistikbank Program Program Program Andre kilder Program (herunder deling af behandlet data)

Du skal have læst og redesignet teksten om tællerier og skalatyper, så du mener at du har lavet en god formidling af teksten til 8. klasse.
Så du skal både have fundet ud af hvad pokker der står, og fundet ud af hvordan det kan formidles bedre til 14 årige.
Hvis jeg skal komme med et godt bud, så er det nok værd at forsøge sig med en video.

Læringsindhold Mål

At samle data
At karakterisere datatypen
At gøre præsentationen af data interessant
At få noget til at tælle for sig
At være i stand til at sætte sig ind i noget nyt (her eksemplificeret ved it og billeddannelse)

At finde data, finde datatypen, at få og vise informationen i billeder

At få lært at bruge forskelligt software

At lære at man kan arbejde sammen både samtidig og tidsforskudt