Nej, tak.

Hjælpemidler:

Et sæt spillekort og en til to æsker tændstikker.

Hver spiller skal have 11 tændstikker hver.

Fra kortspillet skal man kun bruge nogle af kortene fx kort med værdierne fra 1 til 9 i hver farve. Man kan variere ved at tage færre elle flere. Antallet af spiller er fra 3 til 5. Hvis man bliver mere end 5 skal man overveje at bruge flere kort og lave en større stak.

Regler:

Man beslutter sig for en værdirækkefølge mellem de forskellige kulører. Jeg bruger typisk klør, ruder, hjerter og spar, så at spar har størst værdi.

Alle valgte kort, fx 36, blandes. 12 af kortene lægges til side, og de resterende 24 kort lægges i en stak midt på spillebordet med bagsiden op af. Man udpeger en spiller til at have tur, og første kort vendes.

Hver gang det er en spillers tur, må spilleren beslutte sig for enten at tage kortet eller betale sig fra at tage det ved at lægge en tændstik på kortet. Når en spiller beslutter sig for at tage kortet, får spilleren også eventuelle tændstikker, der er lagt på kortet, og spilleren vender næste kort. Der er altså aldrig vendt mere end et kort af gangen.

Når spilleren har afsluttet sin tur går turen videre til næste spiller.

Der fortsættes rundt mellem spillerne indtil en af dem beslutter sig for at tage kortet og alle de tændstikker der er lagt på. Det er ikke unormalt, at man har været flere gange rundt, før end det sker, at en spiller tager kortet.

Regnskab

Man får lige så mange negative point som kortene har værdi; dog er det kun den laveste værdi i en række der skal tælles med. Man får lige så mange positive point som man har tændstikker.

Fx så har en spiller i et spil med kortene fra 1 til 9 i hver kulør taget følgende kort: spar es, hjerter ni, klør 3 og sidder med 5 tændstikker. Spilleren har derfor fået (-27) + (-3) + 5 point = -25 point. Spar es og hjerte ni ligger i rækkefølge derfor skal spar es ikke regnes med, så spilleren slipper for de -28 point.

Vinderen er den spiller som har det højeste antal point (normalt færrest negative point).

I øvrigt

Der findes en gratis computerudgave af spillet med navnet The tricky squirrel , men den bruger nummererede kort fra 3 til 35. Det svarer til den udgave man kan købe, og det giver følgende svagheder rent didaktisk: Det kan ikke bruges af børn før end de kan tallene til 35, spillet får ikke tilgodeset positionssystemet og forskellige baser, og endelig er den konkrete fysisk fremtoning bedst at arbejde med.